Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Brin volgt de richtlijnen van het RIVM

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vertragen en de bedrijfscontinuïteit en de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen, volgen we het advies van het RIVM. Het merendeel van onze medewerkers werkt vanaf heden thuis. Hierdoor is de bezetting op ons kantoor in Groningen de komende tijd minimaal en ontvangen we alleen bezoekers op kantoor indien dit strikt noodzakelijk is. Geplande overleggen vinden zoveel mogelijk online plaats. Beheer- en installatiewerken op locatie vinden volgens planning plaats met inachtneming van richtlijnen.

Gelukkig bieden wij onze medewerkers al jaren de mogelijkheid om thuis te werken. Hier wordt nu veelvuldig gebruik van gemaakt. Wij verwachten dan ook dat u bij Brin in de praktijk niet veel merkt van onze maatregelen. Wij streven ernaar onze dienstverlening en reactietijden op het hoge niveau te houden dat u van ons gewend bent. Voor u blijven wij bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op 050-3171615 of mail naar servicedesk@brin.nl.

De nieuwe werkplek

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Brin loopt voorop met de nieuwe werkplek en doelen als het uitbreiding van digitale vaardigheden, een up-to-date infrastructuur, cybersecurity 2020 en een uitgebreid privacy portfolio.

Wij gaan voor gezamenlijk ontwikkelen, elkaar scherp houden en samen investeren in de nieuwe werkplek. 

 

 

Azure 365 beheer

Voor organisaties die meer vrijheid willen, niet afhankelijk willen zijn van één type device maar wel veilig willen werken, gaat Brin in haar beheer uit van de nieuwe werkplek. 

De basis voor onze beheerdiensten leggen wij met het gebruiksplatform Azure | Microsoft 365 met inbegrip van Unified Endpoint Management voor device en applicatiemanagement.

 

Privacydesk

Het privacy portfolio van Brin omvat oplossingen voor het inregelen en stroomlijnen van organisaties inzake privacywetgeving, ondersteuning van besturen en FG-ers, bewustwording, training en consultancy.
   
Organisaties die zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan, mailen veilig met ZIVVER (educatieve en zorglicenties).

Nieuwe dingen 

Omdat gebruikers-, applicatie en devicebeheer nu volledig in Azure Microsoft 365 plaatsvindt, wordt het tijd om nieuwe uitdagingen op te pakkken.
 
Met oplossingen van Panda, Docmate, Terra Computers en ZIVVER, maakt u samen met Brin uw nieuwe werkplek gebruiksvriendelijk, veilig en productief.

Het nieuwe werken | powered by

  • "Veilig mailen en bestanden delen met ZIVVER"

  • "Documentprocessen stroomlijnen met Docmate"

  • "Productief in de cloud met Microsoft Office 365"

  • "Unified Endpoint Management van Brin"

  • "Cybersecurity van het hoogste niveau met Panda"

  • "Automatiseringsoplossingen van Brin"

  • "Bedrijfszekere apparatuur van Terra Computers"

  • "Meerwaarde in het IT domein door Brin"