Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Brin Roadmap

Roadmap van een automatiseringspartner die verder kijkt

Vanuit de missie van Brin worden technologie, ontwikkeling en privacy integraal benaderd met inrichtingsconcepten die op zichzelf kunnen staan. Uitgangspunt is gezamenlijk ontwikkelen, elkaar scherp houden en samen investeren.

DIGITALE LEERWEG 

Via onderwijsportalen en een digitale leeromgeving, wordt modern onderwijs en persoonlijk leren mogelijk gemaakt. Modern onderwijs vraagt om digitale geletterdheid. De digitale leerweg maakt onderwijsmateriaal beschikbaar zodat leerlingen en leerkrachten direct aan de slag kunnen om hun digitale vaardigheden en -geletterdheid te oefenen.  

De automatische koppeling met Basispoort, de integratie van Readspeaker en een kindvriendelijke internet browser brengen gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en kostenbesparingen met zich mee. Tevens wordt er volop ingezet op het maximaliseren van de educatieve mogelijkheden van Microsoft.  

  • Modern onderwijs stelt voorwaarden aan de onderwijswerkplek. Infrastructuur, (draadloos) internet, devices en het beheer hiervan moeten op continuïteit worden ingericht. 
  • Persoonsgegevens en cybersecurity vereisen veiligheidsoplossingen die naadloos aansluiten bij modern onderwijs en wetgeving.  

WERKPLEKBEHEER EN INFRASTRUCTUUR

Om er voor te zorgen dat er daadwerkelijk onderwijs kan worden gegeven en genoten, vragen werkplekken, devices, randapparatuur en infrastructuur om proactief beheer. Het monitoren van computers, servers, service, infrastructuur, netwerkverkeer en het internet in combinatie met een beveiligingsstrategie is onderdeel van werkplek infra beheer.  

Voor monitoren en beheer op afstand worden nieuwe beheertools van Azure ingezet waarvan de licenties in 2019 voor het eerst in het Microsoft licentiepack voor het onderwijs zitten. Monitoren van netwerkverkeer en internetverbindingen kan plaatsvinden van device naar cloud.  

Ten behoeve van virusprotectie en andere bedreigingen wordt een ´adaptive defense´ strategie ingezet. Veiligheidsmaatregelen zijn mede opgezet van uit AVG compliance richtlijnen voor het zorgen en borgen van veiligheid. In het geval van een datalek moet de oorzaak immers achterhaald kunnen worden.

ONDERWIJSCLOUD 

Voor de schoolorganisatie staat de onderwijscloud voor informatie delen, communiceren, samenwerken, coördineren etcetera. Via de onderwijsportalen voor de schoolorganisatie wordt er gebruik gemaakt van nieuwe mogelijkheden van SharePoint en Teams. Hierdoor wordt een transitie van functionaliteit naar productiviteit en zelfmanagement mogelijk. 

De Teams component wordt integraal onderdeel van de onderwijscloud. De inzet van onderdelen zoals Teams, Flow, Sway, OneNote vragen naast inrichtingsoplossingen om kennisoverdracht waarin dient te worden voorzien middels een scholingsplan en deskundigheidsbevordering. 

PRIVACYDESK

Het privacy portfolio omvat oplossingen voor het inregelen en stroomlijnen van de organisatie om AVG-compliant te worden en te blijven, ondersteuning voor  FG-ers, bewustwordingstrajecten en -training  en consultancy.   

Binnen het privacy en digitale veiligheid portfolio is veilig mailen met ZIVVER dermate actueel dat deze oplossing voor veilig mailen en delen van bestanden onderdeel wordt van de onderwijscloud.