Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

De onderwijs cloudoplossing van Brin die met u meegroeit

Onze uitgangspunten, uw uitgangspunten

Scholen en stichtingen zetten hun visie van de school centraal. ICT is daarbij de faciliteit die uw visie helpt te realiseren. ICT mag geen beperkende factor vormen. Keuzes voor apparatuur of techniek sluiten in de visie van Brin altijd aan bij uw onderwijsvisie en worden niet opgelegd door de ICT-omgeving.

  • Bij Brin gaan wij uit van de wensen en inzichten die vanuit het onderwijs naar ons gecommuniceerd worden als het gaat om de ICT-omgeving.
  • Uitgangspunt is vaak dat de techniek zoveel mogelijk buiten de school komt te liggen.
  • Geen servers op school betekent dus ook geen investeringen, kosten voor onderhoud en afschrijvingen meer voor deze apparaten.
  • Altijd en overal werken en leren, zowel op school, thuis als op andere locaties.
  • Uw ICT-omgeving moet mee kunnen groeien met de organisatie, zonder dat u hierbij extra modules af moet nemen of voor updates moet betalen.
  • Als school geeft u zelf aan sturing te willen geven aan de richting waarin uw ICT-omgeving zich ontwikkelt samen met een leverancier die de school hierin kan volgen en adviseren.

Op basis van deze wensen vanuit het onderwijs maken wij onze oplossingen. In 2013 is Brin begonnen met de ontwikkeling van onze Bridge cloudoplossing voor onderwijs. Inmiddels maken bijna al onze scholen van deze oplossing gebruik.

Uw wensen en input

Met input en feedback van basisscholen uit het noorden van Nederland heeft Brin de Bridge cloudomgeving in 2013 succesvol gelanceerd.

Sindsdien is er veel praktische functionaliteit aan onze cloudoplossing voor het onderwijs toegevoegd. Veelal op basis van uw wensen en input.

Wilt u een cloudoplossing die u in staat stelt om ICT in te zetten op een manier die het beste bij uw school en uw visie past? Bij Brin passen wij de Bridge aan op uw visie zodat deze meegroeit met de inzichten en trends in het onderwijs.

Bovendien heeft u tijdens onze gebruikersbijeenkomsten de mogelijkheid om aan te geven in welke richting u vindt dat dit unieke onderwijsplatform zich verder kan ontwikkelen.

Kennisontwikkeling

Scholen geven aan niet altijd de tijd te hebben om zelf op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT maar willen wel geïnformeerd blijven.

Wij kunnen goed inschatten wat wel of minder succesvol in het onderwijs kan worden toegepast. Wij volgen de wensen vanuit het onderwijs en lopen ook op de troepen vooruit door te onderzoeken welke nieuwe technieken en innovaties interessant kunnen zijn.

Communicatie en beheer

Met de Bridge cloudoplossing van Brin krijgt u toegang tot een geavanceerd ICT- en communicatieplatform wat is geïntegreerd met Microsoft Office 365.

Bij de implementatie van de Bridge besteden wij uiteraard veel aandacht aan de inrichting, het beheer en de beveiliging van uw ICT-omgeving.

Uw werkplek is altijd bij u

Uw werkplek wordt gevormd door de combinatie van het apparaat waar u op werkt samen met de omgeving die binnen de Bridge voor u is gecreëerd. U zult de Bridge ervaren als een volledige cloudoplossing.

Of u nu uw device mee naar huis neemt of achter uw eigen pc werkt. Het blijft uw vertrouwde werkplek met alle mogelijkheden die u ook op school heeft. Dit geldt zowel voor medewerkers als desgewenst ook voor uw leerlingen.Bridge - uw werkplek altijd bij u

 

Flexibel in te richten

Op maat gemaakte onderwijsportalen

De Bridge is een cloudoplossing die werkt met onderwijsportalen. Wij richten de onderwijsportalen zo voor u in dat deze aansluiten op uw onderwijsprocessen.

Leraren, directeuren en IB'ers kunnen zowel op school-, als op stichtingsniveau samenwerken in hun eigen portalen.

 

Veilige toegang

Altijd onbezorgd aan de slag

Bij het werken in de Bridge cloudomgeving hoeft u zich nooit zorgen te maken over de veiligheid van de digitale omgeving. Alle verbindingen zijn door middel van versleuteling beveiligd. Toegang is op rechten gebaseerd. Leerlingen kunnen - vanzelfsprekend - door een slim rechtenmodel niet bij bestanden van de directeur.

 

Aandacht voor u

Onze medewerkers staan voor u klaar

Wij hechten veel waarde aan de relatie die we met de medewerkers van een school opbouwen.

Als u ons belt krijgt u iemand aan de lijn die uw school kent en u direct verder kan helpen. Wij hanteren geen keuzemenu's en geen wachtrijen.

Uw visie

De visie van de school is leidend voor hoe Brin de Bridge cloudomgeving voor u gaat inrichten. De wijze waarop u de komende jaren uw onderwijsprocessen wilt vormgeven bepaalt hoe de Bridge wordt ingezet. Wij helpen u bij het in kaart brengen van de processen die belangrijk zijn op school en vertalen uw visie naar een effectieve ICT-omgeving.

De Bridge is geen statische omgeving. Wanneer uw visie verandert kan de Bridge-inrichting zonder problemen mee veranderen. Met regelmaat zitten wij met school om tafel om te analyseren of de inrichting van de Bridge nog past bij de behoeften van de school. Veranderen de wensen van de school, dan passen wij de omgeving aan.

Voor leerlingen

Ook leerlingen krijgen een eigen cloudportaal binnen de Bridge. Ze vinden hier alles wat ze nodig hebben voor het leren. Kinderen kunnen met de intuïtieve omgeving snel en eenvoudig aan de slag.

Ieder kind krijgt een eigen persoonlijke plek om bestanden op te slaan en kan deze eenvoudig delen met medeleerlingen of met leerkrachten. Wanneer dit binnen de visie van de school past, kunnen leerlingen deze cloudoplossing van Brin ook vanaf huis benaderen.

Zorgeloos leren

De Bridge is een zeer stabiele cloudoplossing die niet afhankelijk is van de werking van apparatuur binnen uw school. Zelfs bij een volledige stroomstoring kunt u alsnog via uw mobiel of tablet uw digitale werkplek benaderen. Wij zorgen er altijd voor dat uw primaire onderwijsprocessen door kunnen gaan.

Elke vorm van beheer kunt u bij Brin neerleggen. Zo hoeft u zelf geen technische kennis te hebben van uw computerpark om dit volop te kunnen inzetten. Wij sluiten ons serviceniveau aan op de behoefte van de school. Daarbij blijft het mogelijk dat u zelf een deel van het beheer in handen neemt.