Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

AVG-consultancy

De AVG binnen het onderwijs is een geval apart. Je hebt te maken met een kwetsbare groep, namelijk minderjarigen. Het is belangrijk om advies te krijgen van iemand die dagelijks rondloopt in het onderwijs en kennis heeft van de AVG. Daarom biedt Brin consultancy aan door een AVG-professional, met kennis van de AVG en ervaring in het onderwijs. Adviseren over de gang van zaken bij u op school, maar ook de achtervang van uw functionaris van de gegevensbescherming.

Dataregister

Voldoen aan de verplichting van een dataregister van verwerkingsactiviteiten is binnen het onderwijs moeilijk. Voor uitleg en hulp bij het invullen van het dataregister kunt u terecht bij Brin. Binnen het onderwijs is het moeilijk om een dataregister van verwerkingsactiviteiten bij te houden, want wat houdt een verwerking nou eigenlijk in en wat kan de Autoriteit Persoonsgegevens controleren?

 

De inzet van de bedrijfsjurist maakt onderdeel uit van het privacy en digitale veiligheid portfolio. Onderdelen van dit portfolio betreffen onder andere geautomatiseerde tools voor een sluitend privacy en ICT-gebruiksbeleid en grondige trainingen inzake privacy bewustwording. 

Wie adviseert en wie formuleert het beleid op het gebied van privacy en digitale veiligheid. Wie is eindverantwoordelijk? Wie draagt zorg voor de inrichting van privacy deskundigheid binnen de organisatie? Waar en in welk tijdsbestek wilt u staan met uw organisatie en hoe blijft u bij? 

De onafhankelijke bedrijfsjurist overziet het geheel aan maatregelen in de zin van de AVG, is adviseur en achtervanger van de FG en ondersteunt organisaties bij juridische zaken in het algemeen. 

De bedrijfsjurist maakt onderdeel uit van een team van deskundigen op het gebied van privacy, technologie en digitale veiligheid. Via de bedrijfsjurist beschikt uw organisatie over de juiste expertise, systemen en middelen voor het vervullen van bovenstaande voorkomende taken.

Voorkomende werkzaamheden liggen op het gebied van advies, uitvoering en toezicht en kunnen inhouden:  

onderhouden van beleid, procedures en richtlijnen; 

inregelen van privacy compliance werkzaamheden; 

inventariseren van gegevensverwerkingen; 

begeleiden van data privacy impact assessments  

opstellen van organisatorische kaders; 

bijhouden meldingen van gegevensverwerkingen;  

afhandelen van meldingen en datalekken; 

behandelen vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie;  

regelen en borgen van procedures inzake afhandeling van verzoeken om inzage, wijziging  of verwijdering (informatieplicht) dan wel verzet- en bezwaarprocedures; 

onderzoeken en afhandelen calamiteiten; 

ontwikkelen of stroomlijnen van procedures in lijn met privacy wetgeving; 

organiseren van de algemene communicatie rondom privacy; 

toezicht houden op de veiligheid van datasystemen aangaande autorisaties, beveiliging  en integriteit van data; 

toezien dat datasystemen behorende bij de gegevensverwerking in lijn met de privacy verordening worden ingericht; 

ondersteunen van de functionaris voor de  gegevensbescherming; 

adviseren, opstellen of aanpassen van privacy gedragscodes en protocollen; 

functioneren als centraal contactpunt autoriteit persoonsgegevens;  

volgen van inzichten, wet- en regelgeving en jurisprudentie omtrent privacy; 

organiseren en borgen van privacy kennis in de organisatie; 

begeleiden van medewerkers; 

adviseren op het terrein van privacy, technologie en digitale veiligheid.