Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Bewustwordingstrainingen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist training op het terrein van privacy bewustwording. Enkel het nemen van technische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens is absoluut niet voldoende. De mens is immers nog steeds de grootste risicofactor wanneer het gaat om inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens.

Als iedereen binnen de organisatie bewust is van hun eigen verantwoordelijkheid omtrent privacy, draagt dit bij aan de verbetering van de bescherming van persoonsgegevens. De trainingen van Brin zijn gebaseerd op de praktijk en de informatie komt uit de kern.

Door de kennis en ervaring die de afgelopen jaren zijn opgedaan door de trainers, mag u een zinvolle training verwachten waar medewerkers echt iets aan hebben. De trainingen zijn praktisch, geen juridische taal want het is de taal van het onderwijs die wordt gebruikt.

Maatwerk per doelgroep

Er zijn verschillende trainingen ontwikkeld die op twee verschillende manieren kunnen worden gegeven, namelijk online en onsite. Deze trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en zijn bestemd voor alle medewerkers in het onderwijs voor wie het wenselijk is om het bewustzijn te vergroten ten aanzien van:

  • het identificeren van en omgaan met persoonlijke informatie;
  • het op de juiste wijze afhandelen en het melden van mogelijke privacy incidenten voordat ze leiden tot datalekken.

Aangezien privacy een onderwerp is wat de hele organisatie aangaat, is aandacht hieraan besteden middels bewustwording en training noodzakelijk. Medewerkers moeten weten wat er speelt en wat ze zelf kunnen doen. Onze trainingen worden op maat gemaakt aangepast aan de organisatie met aandacht voor deelnemersgroepen op basis van de verschillende functies die zij binnen de onderwijsorganisatie vervullen.

Doel training

Het doel van de training is het geven van een aanzet naar een privacy bewuste cultuur in de schoolorganisatie. Bewustwording is immers de eerste stap in het traject naar een organisatie die compliant is aan de AVG. De vervolgtraining zorgt voor goede borging van het bewustzijn binnen de organisatie.

Inhoud

Met een mix van instrumenten wordt in deze training de basis van bewustwording naar verantwoording gelegd. De training vertaalt de AVG naar het onderwijs, bedrijfsleven en haar medewerkers. Kennisoverdracht over de AVG in een uitdagende setting én actief aan de slag gaan met praktijkvoorbeelden worden op een slimme manier gecombineerd.

Door zelfstandig na te denken over herkenbare situaties uit het onderwijs of bedrijfsleven, wordt de basis gelegd voor mentaliteitsverandering onder de deelnemers.

In de vervolgtrainingen wordt dieper ingezoomd op de veranderingen in de wetgeving en de wereld er omheen. Tevens wordt het basisniveau van de medewerkers versterkt.

AVG-masterclass

Wanneer de bewustwordingstraining is gegeven betekent dit niet dat de bewustwording is afgelopen en dat je hier niks meer aan hoeft te doen. Stap twee is namelijk de AVG-masterclass voor de medewerkers die al een eerste training hebben gehad.

Ook deze training kan online of onsite worden gegeven. Je kan het zien als een soort van opfris training. We gaan verder in op de praktijk en geven een korte herhaling. Het is belangrijk om de bewustwording vaker per jaar te herhalen.