Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Bedrijfsprocessen en communicatie

Voordat je aan de slag gaat, is een analyse en evaluatie van de huidige bedrijfsprocessen van belang. Te vaak koppelen organisaties nieuwe technologieën aan oude bedrijfsstructuren en dus oude bedrijfs- en werkprocessen.

Randvoorwaardelijk zijn aanpassing van het informatiebeveiligingsbeleid, toetsing dan wel herziening van het communicatiebeleid, bewustwording (scholing) en de werkinstructies en de inbedding in de continu verbetercyclus op het gebied van informatiebeveiliging.

Het blijft juist hierdoor moeilijk om te communiceren, samen te werken en eenvoudig taken te coördineren. Dankzij de mogelijkheden die Veilig mailen, zal je waarschijnlijk een andere invulling gaan geven aan een of meerdere werkwijzen. Je gaat dus nadenken over welke werkprocessen er (kunnen) veranderen of juist verbeteren doordat je gebruik gaat maken van Veilig mailen voor onderwijs en zorg.

Van belang is vooral dat medewerkers en externe gebruikers en belanghebbenden op een juiste manier worden geïnformeerd over het feit dat de Veilig mailen wordt ingezetten en dat medewerkers een uitleg krijgen over correct gebruik van de oplossing.

Vorige Volgende