Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Veilig mailen beleid en werkafspraken

Het is belangrijk om beleid op te stellen over veilig mailen en werkafspraken te maken. In de eerste plaats door vast te stellen welke medewerkers te maken hebben met welke gevoelige informatie. Denk hierbij vooral aan persoonsgegevens die te vinden zijn in:

  • Leerlingen- en cliëntdossiers
  • Zorgplannen
  • Beleidsstukken
  • Verwijzingen
  • Rapportgegevens
  • Toetsuitslagen

Welke informatie is gevoelig en moet men veilig mailen? Hoe mail je gevoelige informatie mailen binnen de school of (zorg)stichting? Hoe stel je de ontvangerscontrole in? Wie zijn die ontvangen en wat spreek je af met over toegang? Gebruik je hiervoor meerledige verificatie (2FA) of spreek je een toegangscode af. Dit zijn zaken die je wel moet organiseren om veilig te kunnen mailen met:

  • Medewerkers binnen de organisatie
  • Ouders, familie
  • Externen (RT’ers, onderwijsondersteuners etc.)
  • Organisaties (gemeenten, inspectie etc.)

Vorige Volgende