Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Voordelen van het gebruik van de wizard die veel tijd en kosten kunnen besparen:

 • een standaard mailbericht wordt met de interactieve email wizard persoonlijk 

 • een positieve gebruikers ervaring 

 • de gebruiker hoeft geen document downloaden of naar een website surfen 

 • de wizard start direct vanuit de mailbox vanaf iedere device 

 • geen onoverzichtelijke e-mail communicatie 

 • meerdere onderwerpen kunnen in één keer behandeld worden  

 • veel kleinere kans op fouten door het minimaliseren van handmatige handelingen  

 • in één handeling ultra-gepersonaliseerde, consistente en compliant communicatie. 

 • een e-mailadres, e-mail kunnen ontvangen en internet toegang, meer is niet nodig.  

Naast al deze voordelen is het zo dat ondanks de hoge mate van automatisering, de communicatie juist sterk wordt verbeterd door de mogelijkheid om de gebruiker op een persoonlijke manier aan te spreken. 

Interactieve email wizard

Tegenwoordig zijn er veel manieren om informatie in te winnen en documenten op te stellen op basis van die informatie. In het verleden werd meestal gewerkt met geprinte formulieren die werden meegegeven of per post verstuurd. De laatste jaren worden de in te vullen formulieren meestal via de e-mail verspreid.  

Ook als een formulier per e-mail verzonden wordt komt er nogal wat bij kijken aan handelingen tijdens het proces van informatie inwinnen: van printen, ondertekenen, scannen tot en met opsturen (en verwerken). En nog steeds kost dit evenveel tijd als daarvoor! Kan dit nu niet anders?  

Onze interactieve e-mail wizard helpt u om informatie te delen en te verzamelen en eenvoudig om te zetten naar een document. Met deze tool kunt u gemakkelijk van grote groepen mensen informatie verzamelen en het overzicht behouden. De hiermee verkregen gegevens kunnen op verschillende manieren worden verwerkt, het meest voorkomend is het PDF-document.  

Voorbeelden van toepassingen van de e-mail wizard zijn: 

 • automatiseren van een offerte
 • aanvraag opstellen van een offerte uitvraag
 • interactieve contracten opstellen
 • adviesrapport uitbrengen
 • expertsysteem opzetten
 • besluitvormingsprocessen managen
 • interactieve nieuwsbrieven opstellen
 • adaptieve enquêtes en polls afnemen
 • recepturen genereren
 • inschrijvingen verwerken
 • vaststellingsformulieren behandelen
 • toestemmingsverklaringen verwerken
 • interactieve rapporten en overzichten opstellen

Vragen stellen, suggesties geven, keuzes maken en op basis hiervan de gegevens consolideren naar een document werkt veel beter dan de oorspronkelijke manier van werken. Uitvoerige documenten met keuzevarianten voor meerdere situaties worden nu voor de gebruiker eenvoudig vereenvoudigd door middel van een keuzeknop. 

De gebruiker centraal

Het is niet voor ieder document vanzelfsprekend om het interactief te maken. Toch geeft slechts een klein interactief element al een grote verbetering ten opzichte van het originele document.

Als auteur kijk je op een andere manier naar een document dan je voorheen deed. In plaats van lineair wordt het formulier nu een dynamisch geheel. Het document staat bovendien niet meer aan het begin van het proces. Nu gaat het om welk document je wilt hebben met welke informatie als resultaat. Hiermee komt de gebruiker centraal te staan in plaats van het formulier.

Je denkt daarbij na welke informatie je in welke situatie wil tonen en welke informatie niet. Dit vraagt een andere manier van denken van schrijvers en documentbeheerders, maar kan voor de gebruiker veel opleveren.

Raak je meer in het nieuwe document denken thuis, dan wordt het echt interessant. Aan de hand van een dialoog met de gebruiker kun je zeer complexe rapporten op maat genereren. Zo kan een adviesrapport, instant gegenereerd op basis van een van tevoren bedacht stramien, dagen in tijd besparen.