Menu

Waarom kiezen voor Brin

Scholen kiezen voor Brin

Het verlenen van service is kenmerkend voor de mensen bij Brin. Zowel telefonisch, op afstand of bij u op de school heeft u enkel te maken met specialisten met kennis van zaken. De specialisten van Brin hebben relevante materiekennis, kennen u en uw school en werken samen met uw ICT-coördinator.

Brin denkt als partner van het primair onderwijs met u mee hoe u ICT-middelen zo betrouwbaar, veilig en effectief mogelijk kunt inzetten. ICT is voor scholen immers een belangrijk middel om de kerndoelen die in beleidsplannen zijn opgenomen te verwezenlijken.

Bij de ontwikkeling van onze diensten en producten zoeken wij altijd de balans tussen betaalbaarheid en effectiviteit. Dankzij korte lijnen en rechtstreekse contacten worden oplossingen snel gevonden. Brin brengt u graag in contact met ervaringsdeskundigen in het onderwijs die ons verhaal kunnen onderbouwen.

Met Brin heeft u toegang tot de beste cloudoplossing. Wij staan voor de ICT-infrastructuur in de school en de beveiliging daarvan. Privacy en digitale veiligheid is verankerd in ons portfolio. Wij zijn actief op alle platformen en werken met ieder device.

Belt u ons op 050-3171615?

Brin - ICT onderwijs partner ondersteunt kerndoelen beleidsplan primair onderwijs