Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Veilig mailen voor het onderwijs

In het onderwijs bevatten veel berichten gevoelige informatie over leerlingen zoals BSN, NAW, sociale informatie, informatie over de gezondheid. Voor eigen medewerkers (o.a. HR-dossiers, uitwisseling met arbodiensten) en vertrouwelijke organisatorische informatie (o.a. beleidsstukken en financiële gegevens) kan de school niet zonder goede oplossing. Daarom kiezen scholen Veilig mailen voor het onderwijs met ZIVVER EDU+ van Brin.  

Scholen die zorgvuldig met (privacy)gevoelige informatie omgaan, mailen met Veilig mailen voor het onderwijs van Brin. E-mail en de uitwisseling van grote bestanden blijven belangrijke manieren van informatieoverdracht naast de gestructureerde uitwisseling van informatie tussen systemen.

Het versleutelen van gegevens is beslist niet hetzelfde als Veilig mailen. Laat u zich niets wijs maken.

Lees meer over echt Veilig mailen voor het onderwijs

Veilig mailen voor het onderwijs met ZIVVER is bijzonder gebruikersvriendelijk en wordt geïntegreerd in je bestaande omgeving. Je bewaakt niet alleen de bijlagen maar ook alle aspecten van het bericht. Je kunt ook bijhouden aan wie je precies een bericht hebt verzonden. Naast de audit-trail die dit oplevert – wat in de communicatie met de autoriteit persoonsgegevens van pas kan komen - kun je verzonden berichten terug te halen.

Volgende