Menu

Advies & begeleiding

Hoe kan Brin u met ICT-advies en begeleiding het beste ondersteunen

Het onderwijs verandert mee

De wereld om ons heen is in een hoog tempo aan het veranderen. Dat geldt ook voor het onderwijs, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten.

Welke vaardigheden hebben leerlingen in de toekomst nodig en welke middelen zijn hier voor nodig?

Hoe helpen wij u om getalenteerde leerlingen en leerlingen die extra zorg nodig hebben hun talenten volledig te benutten? Hoe zorgen wij ervoor dat uw leerkrachten zich continu blijven ontwikkelen?

Hoe kan Brin u met ICT-ontwikkelingen ondersteunen? Dit zijn onderwerpen waarover wij graag met u willen sparren.

Onderwijsconcepten

De meest recente ontwikkeling is dat scholen zich willen profileren door middel van een onderwijsconcept.

Een dergelijk concept is leidend voor de visie en de strategie van de school. Voorbeelden van onderwijsconcepten zijn ontwikkelingsgericht onderwijs, ervaringsgericht onderwijs en adaptief onderwijs.

Brin ondersteunt de processen, concepten en ontwikkelingen in het onderwijs met behulp van praktische en innovatieve ICT-oplossingen.

Kennis van ICT als middel

Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, kunnen wij “de behoefte achter de vraag” achterhalen. Dit leidt tot een ontwerp waaruit duidelijk volgt welke oplossing wij adviseren en uiteraard hoe deze oplossing een antwoord geeft op de vraag.

Vaak wordt er gezegd dat ICT een middel is en geen doel op zich. Daarvoor is het van belang dat leerkrachten kennis hebben van de ICT-middelen waarmee zij werken en dat zij weten hoe ze deze middelen kunnen inzetten in het onderwijsleerproces. Brin helpt scholen hier bij.