Menu

Online leeromgevingen

Veilig in de cloud met de online leeromgeving van Brin

Uw onderwijsproces zo efficiënt mogelijk vormgegeven binnen uw online leeromgeving

Delen door middel van onderwijsportalen

De Bridge cloud maakt gebruik van zeer flexibel in te richten onderwijsportalen. Met deze portalen kunt u informatie delen met al uw collega’s, dus ook collega’s die op andere scholen binnen uw stichting werken.  

U kunt elkaar niet alleen berichten sturen, maar ook bestanden delen, agenda’s centraal bijhouden of enquêtes afnemen.

Informatie, communicatie en overlegstructuren kunnen wij voor u inrichten in deze portalen. Toegang kan worden georganiseerd op basis van rollen, bijvoorbeeld overkoepelend voor de stichting of bovenschools. Zoals enkel schooldirecteuren of ib’ers en uiteraard ook binnen uw school.

De onderwijsportalen van de Bridge onderwijscloud zijn bij uitstek ook in de klas toepasbaar als een online leeromgeving met uitgebreide mogelijkheden.

Digitale toegang tot onderwijsmethodes

Met de onderwijsportalen geeft u uw leerlingen toegang tot onderwijsmethodes en andere bronnen op internet. Het onderwijsportaal van de groep is voor uw leerlingen het eerste scherm wat zij te zien krijgen na veilig ingelogd te zijn. Het is een ideale locatie om met uw leerlingen te communiceren via een prikbord of een groepsagenda.

U kunt als leerkracht bestanden die leerlingen nodig hebben voor het maken van een opdracht uitdelen. Het onderwijsportaal is de locatie waar u bestanden met de groep deelt.

Leerlingen kunnen hun opdracht op hun beurt weer in het onderwijsportaal vastleggen. U krijgt een bericht wanneer een leerling hier een document terugplaatst.

Veilig de cloud in met Brin

Alle medewerkers en leerlingen hebben een eigen inlognaam en wachtwoord en verkrijgen via de cloud toegang tot al uw informatie en bestanden.

Op basis van rollen en rechten wordt bepaald welke gegevens een gebruiker kan benaderen. Heeft de gebruiker geen toegang tot een bepaalde omgeving, dan ziet hij hier ook geen verwijzingen naar terug. Zo ziet een leerling niet de tegels die toegang geven tot de medewerkersomgeving.

Wanneer gewenst kunnen leerlingen ook een veilige manier vanaf huis de Bridge cloudomgeving benaderen.

Samen voor inventarisatie en vorm

Samen met de school gaat Brin het onderwijsproces vormgeven binnen de onderwijsportalen. Wij nemen met de stichting en ook met de individuele scholen door hoe zij les geven. Na de introductie van de Bridge cloudomgeving bij u op school kunt u dan ook vanaf dag 1 aan de slag.

Vooraf vragen wij scholen een eenvoudig inventarisatieformulier in te vullen waarin u onder andere vermeld welke digitale lesmethodes u gebruikt, zodat wij deze voor u eenvoudig beschikbaar kunnen stellen.

In de afgelopen decennia hebben wij een grote expertise opgebouwd wat betreft onderwijsprogrammatuur en tal van oplossingen bedacht om methodes naar de cloud te brengen.

Optimaal aan de slag

Bij de migratie naar de Bridge zorgt Brin ervoor dat uw gegevens en bestanden worden overgezet naar onze onderwijscloud.

Hoewel de Bridge zeer toegankelijk is, is het altijd fijn om goed geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden. Een standaard onderdeel van de migratie naar de Bridge cloud is een introductie workshop door Brin waarbij de mogelijkheden en de werkwijzen worden uitgelegd.

Daarnaast zijn wij tijdens uw eerste werkdag in uw nieuwe onderwijscloud de hele ochtend bij u op school om eventuele vragen direct te beantwoorden.