Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Beveiliging

Uw informatie optimaal beveiligd door Brin

Rechtenstructuur

Beveiliging is een onmiskenbaar en belangrijk onderdeel van elke ICT-omgeving. Naast dat u met uw leerlingen te maken heeft met een kwetsbare groep gebruikers, is het ook voor de goede naam van uw school -zeker richting de ouders- van belang dat u de beveiliging goed op orde heeft.

Binnen onze oplossingen zorgen wij er voor dat middels een uitgebreid rechtensysteem, leerlingen en medewerkers alleen de bestanden en informatie in kunnen zien die ze nodig hebben.

Met Brin kunt u zonder zorgen veilig gebruik maken van uw ICT-omgeving.Beveiliging van uw data - Brin ICT onderwijspartner

Pakket van maatregelen

Binnen de Bridge onderwijscloud zijn in elk geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen om uw ICT-omgeving veilig te maken:

  • Het verkeer over internet inzake de Bridge is middels SSL versleuteld;
  • De schoollocaties zijn via VPN met AES encryptie verbonden met de Bridge infrastructuur;
  • Microsoft Office365 heeft een zeer uitgebreid pakket aan beveiligingen die deel uitmaken van onze dienstverlening. *)
  • De infrastructuur van de Bridge is redundant ondergebracht bij meerdere datacentra. Deze datacentra zijn gecertificeerde Tier 4 datacentra.

Dit laatste houdt in er strikte regels gelden inzake toegang tot de fysieke apparatuur, stroomvoorziening, internettoevoer, etcetera.

*) Informatie over beveiliging en privacy binnen Office 365 vindt u op: https://products.office.com/nl-nl/business/office-365-trust-center-welcome  

Eigendom van data in de Bridge

De gegevens in de Bridge zijn van uw school. Wij zorgen er voor dat het eigenaarschap van uw data op naam staat van de school. Uw gegevens kunt u meenemen wanneer u besluit de service te stoppen. 

Het grootste deel van uw data wordt opgeslagen binnen de Office365-omgeving. Wij zorgen ervoor dat deze omgeving op naam staat van uw school of stichting. Dit betekent dat het eigenaarschap van de data goed is vastgelegd en geen problemen zal opleveren. 

In de overeenkomst tussen ons en uw organisatie wordt vastgelegd dat alle data die binnen de Bridge cloudomgeving wordt opgeslagen eigendom is van uw organisatie. Dit blijft het ook, zelfs als onze overeenkomst ooit afloopt. 

Bij een eventuele beëindiging van een overeenkomst wordt de data op een door de school zelf aangeleverde datadrager gezet. Dit is kosteloos en kan op elke schoollocatie of op het bestuurskantoor gerealiseerd worden.