Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Netwerk infrastructuur

Kies voor een optimale netwerk infrastructuur voor uw school met Brin

Fundament van uw schoolnetwerk

Zijn uw netwerkinfrastructuur componenten zoals bekabeling, wifi, switches, router en internetverbinding klaar voor de toekomst?

De netwerk infrastructuur van uw school vormt het fundament van uw onderwijsomgeving. Binnen een school bestaat de infrastructuur uit de netwerkbekabeling, de verbindingsapparaten (zoals switches) en de router die gekoppeld is aan uw internetverbinding.

Omdat de infrastructuur de basis is van alles wat u met onderwijs en technologie binnen uw school doet is het uitermate belangrijk dat deze zeer betrouwbaar is.Netwerkinfrastructuur

Het bekabelde netwerk

In een tijd waar draadloze verbindingen steeds meer de norm vormen, blijft de bekabelde infrastructuur juist van een groot belang. Immers, uiteindelijk moet de apparatuur van uw draadloze netwerk op een netwerkkabel worden aangesloten om op het internet te komen.

In scholen is de infrastructuur in de loop der jaren vaak gegroeid om ad hoc te voldoen aan de vraag vanuit het onderwijs. Juist voor scholen waar dit het geval is, is het heel verstandig om de infrastructuur onder de loep te nemen.

Zo wordt de maximale snelheid van een computer netwerk vaak bepaald door het langzaamste onderdeel. Soms kan het vervangen van een switch grote snelheidswinst opleveren in bijvoorbeeld uw verbinding met internet.

Denk bij nieuwbouw aan Brin

Bij nieuwbouw is het ook erg belangrijk om vanaf het begin na te denken over de infrastructuur van uw schoolnetwerk. Zeker wanneer u voornamelijk draadloos wilt gaan werken is goede bekabeling van groot belang.

Ook zien wij dat steeds meer worden ingespeeld op intelligente technologie zowel voor toepassingen in de klas -denk aan persoonlijk leren- als voor de inrichting en het beheer van de school. Ook voor deze technologie is een veilige toegang tot het internet op basis van een betrouwbare netwerk essentieel. 

Deskundig advies

Naast het leveren van apparatuur zoals switches en routers voorziet Brin u van deskundig advies en begeleiding. Wij werken graag met u en uw installateur samen om uw school te voorzien van de meest optimale infrastructuur die het mogelijk maakt om uw visie op het onderwijs te verwezenlijken. Dit geldt zowel bij bestaande gebouwen als bij toekomstige nieuwbouw.