Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

SharePoint of netwerkdrive

Het werken met drive letters is niet meer van deze tijd en het werken met een URL is net zo makkelijk als met een drive letter. Het is even wennen voor gebruikers maar als men er een tijdje mee werkt, dan ziet men dat er goed mee te werken valt. 

Het script werkt niet

In 2018 werd duidelijk dat het script om een drive letter te koppelen aan een SharePoint URL niet meer wordt ondersteund. Dit hebben wij aangegeven middels nieuwsbrief en ook aan iedere beller waarvan sommigen extreem gehecht zijn aan die drive letter. Ook is er een uitgebreid document beschikbaar waar in alle aspecten van werken in SharePoint versus werken via het drive letter script wordend toegelicht.

SharePoint werkt wel

Toegegeven: werken in SharePoint in 2019 is een stuk eenvoudiger geworden ten opzichte van 2018. Iedere week verandert er wel wat met de bedoeling om het functioneler en intuïtiever te maken. Aan de servicedesk is ook een kentering te merken. Als wij met enige effort van onze kant de gebruiker mee krijgen in het nieuwe werken, dan merkt deze direct het voordeel van het snelle starten van de PC op.  Verder is het een kwestie van even anders denken met als belangrijkste voordelen:

  • Het versturen van een bijlage met een e-mail kan gewoon met een URL en niet meer het bestand zelf. Dit betekent ook dat op deze manier grotere bestanden kunnen worden gedeeld via de e-mail. Het bestand wordt immers niet meegestuurd *.
  • Ook het aanmaken van een nieuw word document is andersom denken. Eerst gaan naar de plaats in SharePoint waar het nieuwe document moet komen en vervolgens daar het document openen. Veel makkelijker allemaal dan maar steeds te zoeken in welke map zit iets en op welke drive letter. 

* Als men echt veilig wil mailen buiten de school, dan hebben wij hiervoor ook de oplossing (link)

Deskundigheidsbevordering

Meer informatie is beschikbaar middels het document Werken zonder netwerkschijf. Als je als schoolorganisatie mensen wilt meenemen met wijzigingen en nieuwe features in de cloud, dan moet er ook worden nagedacht hoe  op een laagdrempelige manier in deskundigheidsbevordering kan worden voorzien.

Samen met Brin, investeren in onderwijs.

 

 

 

 

Autorisatie- & Servicedesk

Brin draagt zorg voor de afhandeling van incidenten en wijzigingen in het kader van de servicedesk
dienstverlening welke beschikbaar wordt gesteld aan de geautoriseerde medewerker van de
schoolorganisatie. 

Middels de autorisatiedesk biedt Brin schoolorganisaties de mogelijkheid om onderdelen van de dienstverlening, beschikbaar te stellen aan specifieke door onderwijsorganisatie aangewezen personen volgens een hiervoor ingericht klantprotocol (in ontwikkeling). Van Brin wordt namelijk verwacht dat wij weten wie wat mag van de school.

De belangrijkste functie van de autorisatiedesk is identiteitenbeheer en autorisatiemanagement.
Naast autorisatie monitoring en coördinatie binnen afgesproken richtlijnen, kunnen voor in een aantal
gevallen -waaronder de initiële vastlegging, wijziging en verwijdering, van
eindgebruikeraccounts- autorisatieaanvragen zelfstandig worden afgehandeld door de
autorisatiedesk.

Identiteitenbeheer en autorisatiemanagement

Mits het identiteiten- en autorisatiebeheer vanuit de schoolorganisatieprocessen wordt meegenomen, is
het evident dat de schoolorganisatie de toegang tot bepaalde informatie, die via de
beheerdienstverlening van Brin loopt, wil reguleren. Toegangsverlening is namelijk geen
toegangscontrole.

Voor identiteitenbeheer en autorisatiemanagement maakt de schoolorganisatie intern en met Brin
afspraken. Het kan gaan om (potentieel) gevoelige informatie zoals persoonsgegevens, afspraken
over configuraties met betrekking tot netwerkinfrastructuur zoals het draadloze netwerk of
instellingen met betrekking tot echt veilig mailen en meerledige verificatie.

Behalve afspraken over authenticatie- en autorisatie vastleggen is het van belang verantwoording
kunnen afleggen over de juistheid van autorisaties middels eenduidige wijze vastlegging van
gebeurtenissen middels een audit trail.

Meldingen en audit trail

Voor het melden van incidenten en wijzigingen voorziet Brin in één centraal aanspreekpunt middels
de servicedesk toepassing Brin Support welke is ingericht volgens beschreven reactie- en
oplostijden (SLA richtlijn) en tevens voorziet in genoemde audit trail. 

De audit trail is een chronologisch overzicht van updates, wijzigingen en communicatie die na een
melding hebben plaatsgevonden en stelt de schoolorganisatie in staat om de volledige geschiedenis
van de voortgang van deze melding te bekijken.

Ga naar www.brinsupport.nl  

Service Level Autorisatie

Wij willen transparant zijn in onze dienstverlening. Hiervoor beschikt de schoolorganisatie over een Service Level & Autorisatie (SLA) richtlijn die de servicedesk dienstverlening van Brin beschrijft zoals deze dient te functioneren in lijn met de Brin Support servicedesk procedure.

Download de Service Level & Autorisatie richtlijn

Brin Support & Audit Trail

Brin Support is dé plek waar we met ons allen servicedesk meldingen vastleggen en bijhouden. Hoofdreden is dat er op eenduidige wijze logging van gebeurtenissen plaatsvindt.

In voorkomende gevallen kan middels Brin Support eenvoudig een audit trail worden geproduceerd. Dat is vanuit het onderwijs een toenemende vereiste met name bij autorisatiekwesties. 

Handleiding Brin Support

Werken met Brin Support is voor iedereen (die geautoriseerd is) eenvoudig waarbij het essentieel is, dat het incident of het verzoek duidelijk wordt beschreven.Wij hebben een korte handleiding vervaardigd met een duidelijke instructie:

Download de Servicedesk Instructie voor Brin Support 

De ultieme Windows 10 toolkit

Waarom is mijn Windows 10 PC zo traag? Is het een verouderd drive script dat niet meer wordt ondersteund of gebeuren er andere dingen op mijn PC waarvan ik geen weet heb. Met Nova Terra Windows Remote heeft een Windows 10 PC geen geheimen meer.

Privacy versus performance

Wist u dat dat standaard allerlei privacy informatie deelt met softwarefabrikanten. Soms is dat handig maar het kost altijd processor tijd. Met Nova Terra Windows Remote kunnen met een druk op de knop meer dan 80 privacy instellingen op non-actief worden gezet. Wat zou dit betekenen voor de performance?

Nova Terra Windows Remote is de ultieme Windows 10 gereedschapskist. 

Ga naar de Nova Terra Windows Remote productpagina

Naast wat nu ook wie en hoe

Toegang tot technologie gaat niet meer zonder weet van privacy regelgeving en de noodzaak voor cyber security. Medewerkers van de schoolorganisatie die contact hebben met Brin dienen zich hiervan bewust te zijn.

Klantprotocol

Voor de servicedesk verlening is het van belang WAT er moet gebeuren, WIE hier over gaat en HOE het moet gebeuren. Dit wordt samen in overleg met de schoolleiding vastgesteld. 

Wij gaan dit doen door middel van een klantprotocol waarin per dienst is aangegeven welke rol welke bevoegdheid heeft.

Waarom kiest de leerkracht voor de Digitale Leerweg?

  • "Omdat de ene school de andere niet is"

  • "Omdat enthousiasme begint bij doen"

  • "Omdat het een geheel nieuwe benadering van digitaal leermateriaal is"

  • "Omdat het hand in hand gaat met digitale geletterdheid" 

  • "Omdat ontwikkeling van medewerkers wordt ontwikkeling door medewerkers"

  • "Omdat het eenvoudig in gebruik, leerzaam, nuttig en leuk is"

  • "Omdat de bijzondere kwaliteiten van leerkrachten en leerlingen optimaal worden benut"

  • "Omdat het veel kansen en ontwikkelingsgebieden biedt"