Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Autorisatie- & Servicedesk

Brin draagt zorg voor de afhandeling van incidenten en wijzigingen in het kader van de servicedesk
dienstverlening welke beschikbaar wordt gesteld aan de geautoriseerde medewerker van de
schoolorganisatie. 

Middels de autorisatiedesk biedt Brin schoolorganisaties de mogelijkheid om onderdelen van de dienstverlening, beschikbaar te stellen aan specifieke door onderwijsorganisatie aangewezen medewerkers. Van Brin wordt namelijk verwacht dat wij weten wie wat mag van de school.

De belangrijkste functie van de autorisatiedesk is identiteitenbeheer en autorisatiemanagement.
Naast autorisatie monitoring en coördinatie binnen afgesproken richtlijnen, kunnen in een aantal
gevallen -waaronder de initiële vastlegging, wijziging en verwijdering van eindgebruikeraccounts- autorisatieaanvragen zelfstandig worden afgehandeld door de autorisatiedesk.

Identiteitenbeheer en autorisatiemanagement

Mits het identiteiten- en autorisatiebeheer vanuit de schoolorganisatieprocessen wordt meegenomen, is
het evident dat de schoolorganisatie de toegang tot bepaalde informatie, die via de
beheerdienstverlening van Brin loopt, wil reguleren. Toegangsverlening is namelijk geen
toegangscontrole.

Voor identiteitenbeheer en autorisatiemanagement maakt de schoolorganisatie intern en met Brin
afspraken. Het kan gaan om (potentieel) gevoelige informatie zoals persoonsgegevens, afspraken
over configuraties met betrekking tot netwerkinfrastructuur zoals het draadloze netwerk of
instellingen met betrekking tot echt veilig mailen en meerledige verificatie.

Behalve afspraken over authenticatie- en autorisatie vastleggen is het van belang verantwoording
kunnen afleggen over de juistheid van autorisaties middels eenduidige wijze vastlegging van
gebeurtenissen middels een audit trail.

Meldingen en audit trail

Voor het melden van incidenten en wijzigingen voorziet Brin in één centraal aanspreekpunt middels
de servicedesk toepassing Brin Support welke is ingericht volgens beschreven reactie- en
oplostijden van de Service Level en Autorisiatie richtlijn. Deze werkwijze voorziet tevens in de audit trail.

De audit trail is een chronologisch overzicht van updates, wijzigingen en communicatie die na een
melding hebben plaatsgevonden en stelt de schoolorganisatie in staat om de volledige geschiedenis
van de voortgang van deze melding te bekijken.

Ga naar www.brinsupport.nl  

Service Level Autorisatie

Wij willen transparant zijn in onze dienstverlening. Hiervoor beschikt de schoolorganisatie over een Service Level & Autorisatie (SLA) richtlijn die de servicedesk dienstverlening van Brin beschrijft zoals deze dient te functioneren in lijn met de Brin Support servicedesk procedure.

Download de Service Level & Autorisatie (SLA) richtlijn

Brin Support & Audit Trail

Brin Support is dé plek waar we met ons allen servicedesk meldingen vastleggen en bijhouden. Hoofdreden is dat er op eenduidige wijze logging van gebeurtenissen plaatsvindt.

In voorkomende gevallen kan middels Brin Support eenvoudig een audit trail worden geproduceerd. Dat is vanuit het onderwijs een toenemende vereiste met name bij autorisatiekwesties. 

Handleiding Brin Support

Werken met Brin Support is voor iedereen (die geautoriseerd is) eenvoudig waarbij het essentieel is, dat het incident of het verzoek duidelijk wordt beschreven.Wij hebben een korte handleiding vervaardigd met een duidelijke instructie:

Download de Servicedesk Instructie voor Brin Support 

Naast wat nu ook wie en hoe

Toegang tot technologie gaat niet meer zonder weet van privacy regelgeving en de noodzaak voor cyber security. Medewerkers van de schoolorganisatie die contact hebben met Brin dienen zich hiervan bewust te zijn.

Klantprotocol

Voor de servicedesk verlening is het van belang

 • WAT er moet gebeuren,
 • WIE hier over gaat en
 • HOE het moet gebeuren.

Dit wordt samen in overleg met de schoolorganisatie vastgesteld. Hieruit volgt een zogenaamd klantprotocol waarin per dienst is aangegeven welke werkzaamheden worden afgesproken en welke rol welke bevoegdheid heeft.

Waarom kiest de leerkracht voor de Digitale Leerweg?

 • "Omdat de ene school de andere niet is"

 • "Omdat enthousiasme begint bij doen"

 • "Omdat het een geheel nieuwe benadering van digitaal leermateriaal is"

 • "Omdat het hand in hand gaat met digitale geletterdheid" 

 • "Omdat ontwikkeling van medewerkers wordt ontwikkeling door medewerkers"

 • "Omdat het eenvoudig in gebruik, leerzaam, nuttig en leuk is"

 • "Omdat de bijzondere kwaliteiten van leerkrachten en leerlingen optimaal worden benut"

 • "Omdat het veel kansen en ontwikkelingsgebieden biedt"