Menu

050 317 16 15  brinsupport  contact  hulp op afstand

Persoonlijk onderwijs

Persoonlijk leren wordt makkelijker als je het gewoon gaat doen

Persoonlijk onderwijs krijgt vorm met de digitale leerweg van Brin

De digitale leeromgeving van Brin

Persoonlijk leren

Bij persoonlijk leren is het voor de leerling belangrijk dat:

  • het leertempo instelbaar is;
  • leerdoelen, -aanpak, -inhoud en instrumenten zijn geoptimaliseerd;
  • dat enthousiasme en betrokkenheid wordt gedreven door persoonlijke interesses;
  • wat, hoe, wanneer en waar er wordt geleerd een keuze is.

Technologie kan een krachtig hulpmiddel zijn omdat het de leerlingen toegang geeft tot onderzoek en informatie, en een mechanisme biedt voor het communiceren, bespreken en opnemen van leerprestaties.

Op deze wijze wordt persoonlijk leren ondersteund door technologie.

 

Lees meer over de digitale leeromgeving van Brin...

Modern onderwijs

Volgende-eeuw-vaardigheden in het klaslokaal en daar buiten vragen om een moderne manier van onderwijs. 

Modern onderwijs is persoonlijk onderwijs. Om dit te bereiken, zetten wij samen in op doelen als:

- persoonlijk leren (met hiervoor)
- een adequate breedband- en netwerkcapaciteit (met zorg voor)
- digitale veiligheid en optimale bescherming (als het gaat om)
- privacy en bescherming van persoonsgegevens.

De combinatie van deze onderwijsdoelen noemen wij bij Brin de digitale leerweg.  Met de digitale leerweg willen wij de leerkrachten in staat stellen leerlingen ondersteuning te bieden zonder direct zelf een pro in digitale geletterdheid te hoeven zijn. 

De digitale leerweg maakt het mogelijk om zonder al te veel tijdsinvestering en digitale kennis met leerlingen tóch aan de slag te kunnen gaan met hun 'next century skills'.

Digitale Leerweg

Modern onderwijs stelt voorwaarden aan de onderwijswerkplek. Infrastructuur, (draadloos) internet, devices en het beheer hiervan moeten op continuïteit worden ingericht. 

Via onderwijsportalen en een digitale leeromgeving, wordt modern onderwijs en persoonlijk leren mogelijk gemaakt. Modern onderwijs vraagt om digitale geletterdheid.

De digitale leerweg maakt onderwijsmateriaal beschikbaar zodat leerlingen en leerkrachten direct aan de slag kunnen om hun digitale vaardigheden en -geletterdheid te oefenen. 

Persoonsgegevens en cybersecurity vereisen veiligheidsoplossingen die naadloos aansluiten bij modern onderwijs en wetgeving.  

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in het leven van de jonge leerling. Door bezig te zijn met kunst en cultuur leert men kritisch kijken naar zichzelf en de omgeving. 

Men leert om van dingen iets te vinden en na te denken over de eigen mening ten opzichte van die van een ander. Om te ontdekken dat niet alles hoeft te worden uitgelegd in termen van goed of fout. 

Dankzij kunst en cultuur zijn er 10000 manieren voor leerlingen om hun eigen weg te vinden. De weg naar kunst en cultuur gaat bij Brin ook via de digitale leerweg. 

Daarom brengt Brin samen met team TALENTO Spelen, Tekenen, Taal, Bewegen, Dansen, Muziek, Drummen, Theater, Denksport, Knutselen en Digitale vaardigheden binnen handbereik. 
 

Aan de slag

Bij Brin denken wij na hoe leerkrachten, leerlingen, leermiddelen en technologie kunnen samenwerken om persoonlijk onderwijs te bereiken. 

Persoonlijk leren gaat slagen als je duidelijk bent in de aanpak, leraren betrekt voorafgaand aan het traject en zorgdraagt voor een toegankelijke digitale leeromgeving en een optimale netwerkinfrastructuur.

De digitale leerweg maakt onderwijsmateriaal beschikbaar zodat leerlingen en leerkrachten direct aan de slag kunnen om hun digitale vaardigheden en -geletterdheid te oefenen.  

Doordat iedereen vlot aan de slag kan, leert men door te doen en daarmee vergroot het zelfvertrouwen omtrent digitale geletterdheid in de klas. 

Lees meer over de digitale leeromgeving van Brin...